Spolek SJ Vás zve k účasti na spolkovém životě, ke vzájemnému  setkávání a společným prožitkům, kterým můžeme napomoci lepším mezilidským vztahům. Svou činností je alternativou k pasivnímu konzumnímu způsobu života.

Vánoční besídka 2017

Připomeňme si vánoční besídku konanou o 3. neděli adventní roku 2017

Čti více ...